Skadedyr

SKÆGKRÆ

Sølvfiskens skæggede slægtning, skægkræ, er kommet til Danmark, og det nye skadedyr kan være overalt i boligen. Læs, hvordan du kan undgå og selv bekæmpe det lille insekt. 

Hvis du ser et lille sølvfarvet insekt i din bolig, behøver det ikke at være sølvfisk. Det kan nemlig også være et skægkræ, der minder om sølvfisk med sin lille, lyse krop og tre lange haletråde.

Skægkræ er dog langt mere invaderende og sværere at slippe af med end sølvfisk, hvis den først er sluppet inden for i boligen. Skægkræ minder meget om sølvfisk, men kan lave skader på fx bøger, tapet og malerier og kan også gå i madvarer. 

Hvad er skægkræ?
Skægkræ er et lille insekt med den latinske betegnelse Ctenolepisma longicaudata. Den minder som nævnt om sølvfisken, men har en række kendetegn, som adskiller den fra sin slægtning: 

 • En fuldvoksen skægkræ er lidt større end sølvfisken og bliver som regel op til to cm lang.
 • Skægkræ har lige som sølvfisken tre haletråde bagud, men den midterste er hos skægkræet kortere end de andre.
 • Skægkræet er ikke så skinnende som sølvfisken, men har i stedet en mere lys og brunlig krop med ’skæg’ på.
 • Hvor sølvfisk kun kravler ved jordoverfladen, er skægkræet bedre til at kravle og kan derfor også findes på fx vægge, i skabe og på reoler.
 • Skægkræ formerer sig mere end sølvfisk og findes derfor ofte i et større antal ad gangen. Det lille dyr har en levetid på omkring syv år, og i løbet af de år kan den lægge omkring 150 æg. 

Er skægkræ farlige for mennesker og dyr?
Skægkræet er ikke farligt for mennesker eller dyr, men den kan gøre skade på din bolig, og det kan føles meget irriterende og invaderende med en stor flok insekter, der kravler rundt eller falder ned fra bogreolen.

Modsat sølvfisken har insektet nemlig ikke brug for fugtige omgivelser, men lever godt i temperaturer på 20-25 grader, så den kan i udgangspunktet befinde sig i hele huset.  

Hvilke skader kan skægkræ lave?
Insektet gnaver typisk i papir, så du kan opleve skader på fx bøger, tapet, malerier og gamle LP-covers. Derudover lever skægkræet gerne i mørke omgivelser og kan godt lide stivelsesholdige madvarer. Det betyder, at dine køkkenskabe og tørvarer ikke er fredet for en hær af insekter.

Selvom det lille dyr i sig selv ikke er farligt at spise, bør du altid smide madvarer ud, som du finder skægkræ i, da insektet måske tidligere har kravlet i dine afløb og dermed kan bringe bakterier med sig. 

Hvordan undgår du, at der kommer skægkræ i din bolig?
Det er ret svært at undgå at invitere skægkræet inden for i huset. I de første stadier, inden insektet er fuldvoksent, er det nemlig kun omkring 1,5 mm langt og næsten ikke til at få øje på. Samtidig er skægkræet rigtig god til at gemme sig.

Tænk dog over at kigge godt efter i de ting, som du tager med ind i dit hus udefra, og som kan være oplagte gemmesteder for det lille kræ. Det er især emballerede papkasser med fx tøj, du køber på nettet, møbler eller supermarkedsvarer. Skægkræet kan også tit findes i flyttekasser og på paller. Tjek også dine indkøb af fx mel, havregryn, müsli og andre tørstoffer.

Da det er svært at slippe af med skægkræ, når de først har fundet vej til dit hjem, er der god grund til at tage følgende forholdsregler for at undgå at de flytter ind: 

 • Undgå fugt i hjemmet
 • Luft hyppigt ud
 • Få varmet dit hjem op
 • Støvsug og gør rent
 • Skil dig af med de madvarer, som skægkræ er gået i
 • Sørg for at pakke dine tørre madvarer såsom mel og gryn ind i lufttætte bøtter. 

Hvad gør du, hvis der er skægkræ i din bolig?
Konstaterer du skægkræ, må du som lejer i første omgang selv forsøge at få bugt med skadedyrene.

Bekæmpelse af skægkræ
Hvis du opdager skægkræ i din bolig, er det vigtigt, at du hurtigst muligt begynder på at bekæmpe dem. Jo hurtigere du sætter ind mod skægkræ, jo lettere er det at komme dem til livs. Modsat sølvfisken, som ofte kan bekæmpes med en god omgang rengøring, kan det være svært at slippe af med skægkræet igen. Men du kan forsøge med en af disse metoder: 

 • Sprøjt almindelig insektspray på skægkræet.
 • Lav en silikonefuge langs væggen, der hvor du har opdaget insektet. Det kan lukke de revner, den kommer ind af. 
 • Som en fælde kan du også prøve at udnytte dyrets hang til stivelsesholdigt mad og lokke den ud med en bunke mel og så have dobbeltklæbende tape klar til at fange den i.
 • Købe en lokkefælde i et byggemarked eller en dagligvarebutik. 

Hyppigere rengøring og udluftning er altid en god start, men der kan være flere tiltag, som er nødvendige.

Hvis du anvender kemiske bekæmpelsesmidler, er det vigtigt, at du følger vejledningen omhyggeligt. Dette er ikke mindst af hensyn til din egen sundhed, men også for omgivelsernes sikkerhed. Spørg eventuelt om råd på ejendomskontoret.

Skønt skægkræ hverken er skadelige eller farlige, er det er vigtigt, at man som lejer alligevel sørger for, at skadedyrene ikke har så gode forhold, at de formerer sig. 

Hvornår skal du kontakte ejendomskontoret? 
Hvis skægkræene ikke forsvinder eller ikke i det væsentlige er bekæmpet, selv om du forsøger med øget rengøring, hyppig udluftning, lokkefælder, strøelse m.m., skal du henvende dig til ejendomskontoret. 

Ejendomskontoret vil vurdere, om der enten skal tilkaldes specialister i skadedyrsbekæmpelse eller om du som lejer har brug for yderligere vejledning med tiltag til bekæmpelsen. 

Ejendomskontoret kan også vurdere, om omfanget er så begrænset, at der ikke er behov for en særlig indsats. Denne vurdering foretages konkret og objektivt i det enkelte tilfælde.

 

ROTTER

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. 

Som borger har du pligt til at anmelde forekomster af rotter, og husk rottebekæmpelse er GRATIS. For at anmelde rotter bedes du kontakte ejendomskontoret, som retter henvendelse til rottebekæmperen i Ballerup Kommune.

 

Skadedyr - information og tips