Renoveringen

Træffetider byggepladskontoret Hald og Handberg

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med renoveringen af rør og badeværelser, skal du kontakte byggeledelsen og ikke ejendomskontoret.

Telefon og træffetider på byggepladskontoret

Telefon 29 12 48 51

Mandag kl. 12-13

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11.

Personlig henvendelse på byggepladskontoret

Mandag kl. 13-14 samt tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-12.

Vi ser helst, at du kontakter byggeledelsen først, men skulle du mod forventning få svært ved at skabe kontakt

eller opstår der komplikationer, kan du i stedet rette henvendelse til Almenbo på mailadressen: renovering@almenbo.dk

 

Tidsplan for renoveringsarbejderne

Læs tidsplanen her

Bemærk!  Hjemflytning er altid på torsdage og ikke fredage, som tidsplanen viser.  

 

Renoveringen

Her ser du før og efter billeder af badeværelserne:

  

   

Tidsplan og tegninger

Tegningsmateriale og opdateret tidsplan kan ses på Almenbo.dk under afdeling Lundebjerg. Tidsplanen skal betragtes som retningsvisende.

Beboerne modtager den første varsling 3 måneder før der startes på badeværelset.

Genhusning

Alle beboere bliver tilbudt genhusning i lejligheder, som hører til Lundebjerg. Nogle vælger at genhuse sig selv, men størstedelen siger ja tak til en genhusningslejlighed og får inden indflytning lov til at komme med deres eventuelle ønsker så som, skal det være en stuelejlighed, skal der stilles en børnetremmeseng osv. Det er en stor succes. Her ser du billeder fra en af lejlighederne:

 

Varslinger om opstart i de enkelte blokke
Hver blok varsles, inden renoveringen går i gang. Den første varsling sker 3 måneder før og indeholder en del orientering om forløbet af renoveringen. Herefter varsles der 6 uger før og 14 dage før, og endelig 3 dage før renoveringen starter.

Ud over disse varslinger indkaldes de aktuelle opgange til et informationsmøde ca. 2-3 uger før, at renoveringen går i gang. På disse møder vil entreprenøren, rådgiveren, Almenbo og ejendomsmesteren være tilstede for at besvare eventuelle spørgsmål om genhusningen og selve renoveringen.

Varsling af lejeforhøjelsen
Når en blok er renoveret og beboerne er flyttet tilbage, vil lejeforhøjelsen blive sat i kraft efter et varsel på tre måneder.

Lejeforhøjelsen udgør 5,6 % for udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør. De 5,6 % tillægges boliglejen, som I ser som det første beløb på jeres huslejeopkrævning.

Hvis boliglejen for eksempel er 4.290 kr. om måneden, vil lejeforhøjelsen udgøre 240,24 kr. om måneden (4.290 gange 5,6 divideret med 100).

Derudover opkræves for renovering af badeværelset med 290 kr. om måneden.

Hvert enkelt lejemål i blokken varsles med 3 måneders varsel til ikrafttræden, når blokken er renoveret, og beboerne er flyttet tilbage.

     

Lukning af vaskerier

Når der skal udskiftes rør i og omkring vaskerierne, vil vaskerierne blive lukket i 2-3 dage. Entreprenørerne varsler beboerne inden med opslag i opgangene og i vaskerierne.