Råderet over din bolig

Med råderet har du mulighed for at forbedre din bolig og få økonomisk godtgørelse, når du flytter. Mulighederne beskrives i afdelingens råderetskatalog. Der er forskel på forbedrings- og forandringsarbejder.

Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der må ikke kræves reetablering ved fraflytning. Forbedringerne skal også vedligeholdes, så der kan komme et tillæg på huslejen. Forbedringer inde i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser. Eksempler på forbedringsarbejder kan være at vælge et andet og bedre materiale end det oprindelige, at indsætte skabe, opsætte fliser, eller det kan være omfattende arbejder som at indsætte et helt nyt køkken eller bad. Der skal være tale om forbedringer, som er kendetegnet ved, at de forøger boligens værdi.

Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver derfor ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Forandringsarbejder kan være permanente, eller de kan kræves reetableret, når beboeren flytter fra boligen. Hvis det drejer sig om forandringsarbejder udenfor boligen, er det op til afdelingsmødet at vurdere, om der skal ske reetablering ved fraflytning. Hvis afdelingsmødet ikke har taget stilling til råderetten, træffes aftalen direkte mellem lejer og administrationen.

Husk at du altid skal anmelde råderetsarbejder til Almenbo, inden du ændrer din bolig. Råderetsarbejder må ikke igangsættes, før disse er godkendt af selskabet. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os.

Læs mere om råderet i råderetsfolderen

Læs mere i Lundebjergs råderetskatalog

Hent anmeldelssskema