Husorden

Generelt
Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet muligt.
Derfor har afdelingen et sæt fælles regler – en husorden – der fortæller, hvordan man bør omgås hinanden og hvordan man skal passe på boligen samt afdelingens fællesfaciliteter.
Afdelingens personale har pligt til at sørge for overholdelse af de pågældende regler og beboerne har ret til at påtale eventuelle overtrædelser.
Ved indgåelse af lejekontrakten har man som beboer forpligtet sig til at ville overholde afdelingens husorden. Det betyder i praksis, at overtrædelse af husordenen kan medføre ophævelse af lejeforholdet.
Ved ødelæggelse, hærværk el.lign. på ejendommen eller dens fællesfaciliteter, vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

Vedligeholdelse
Alle fællesfaciliteter vedligeholdes af afdelingen, men det er nødvendigt, at alle beboere er med til at værne om det fælles. Som beboer er du igennem huslejen med til at betale for alt som skal repareres, også det som eventuelt ødelægges ved misbrug eller hærværk i områderne. 
Afdelingen vedligeholder ligeledes også de tekniske installationer såsom el-anlæg, varmeinstallationer, vandinstallationer og vinduer m.m.
Fejl og skader skal meldes til ejendomskontoret hurtigst muligt.
Beboeren har i boperioden ansvaret for lejligheden og har derfor pligt til at sørge for nødvendig vedligeholdelse.
Daglig udluftning er nødvendig for at opretholde et godt indeklima, og som forebyggelse mod fugt/skimmelskader. Lejlighedens udluftningsventiler skal rengøres jævnligt.

Forsikring
Afdelingen og dens fællesfaciliteter er forsikret af boligselskabets/afdelingens forsikring. Derimod må beboeren selv sørge for at forsikre indbo mod brand, vandskade, tyveri, el.lign.
Dette gælder også beboerens effekter, der opbevares i det/de tildelte kælderrum.

 

Klik her for at læse husordenen