Garager, carporte og kælderrum mv.

Hvis du ønsker at leje et af nedenstående bi-lejemål, skal du rette henvendelse til ejendomskontoret.

  • Garage - 389 kr. pr. måned
  • Carport - 256 kr. pr. måned
  • Parkeringsplads - 65 kr. pr. måned
  • Knallertrum - 65 kr. pr. måned
  • Ekstra kælderrum (forskellige størrelser / forskellige priser) - 15 kr. pr. m2

OBS Der er venteliste til garager, carporte, parkeringspladser og ekstra kælderrum!

Priserne er gældende i 2022.

 

Det er ikke tilladt at parkere campingvogne, lastbiler over 3.500 kg eller uindregistrerede køretøjer på afdelingens område.

P-båse uden numre langs Lundebjerg er til fri afbenyttelse, men må ikke benyttes til langtidsparkering.

Inden for Q-Parks kontrolområde må der max. parkeres i 15 minutter på de unummererede pladser.

Reparation af køretøjer på afdelingens områder er kun tilladt, hvis der ikke forekommer oliespild eller anden form for forurening.

Ved henvendelse til ejendomskontoret er det muligt at blive noteret på venteliste til henholdsvis P-bås, carport eller garage.

Hvert lejemål kan maximalt leje 2 p-pladser alternativt 1 carport og 1 p-plads eller 1 garage og 1 p-plads mod forevisning af registreringsattest.

Garager må ikke bruges til opbevaring, men udelukkende til parkering af bil. Hvis garagen ikke bruges korrekt, kan lejekontrakten opsiges uden yderligere varsel.

Af hensyn til beboernes og andres sikkerhed anmoder vi om, at der køres fornuftigt/forsigtigt på boligvejene.

Det er muligt at leje ét ekstra kælderrum pr. husstand.