For nyindflyttere

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen holder til i Beboerhusets lokaler i Lundebjerggårdsvej 262, hvor du er meget velkommen torsdag aften (ulige uger). Hvis du har spørgsmål, klager eller forslag kan du sende en mail til beboerkontoret@lundebjergnet.dk eller lægge et brev i brevindkastet ved kontoret. 

Affald o. lign.

Køkkenaffald
Dagrenovation eller i daglige talte ”køkkenaffald” skal kommes i affalds-øerne, som er placeret flere steder i området (husk at posen SKAL være lukket). Du vil hver 3. måned modtage nye poser i din postkasse.

Storskrald
Storskrald, såsom møbler, plastik, eller andet brandbart, skal du smide i en af de store blå vip-containere som er placeret ved Lundebjerg 12, 32, 58 og Lundebjerggårdsvej 260 (se oversigten her). Affald som elektronik, jern, keramik, porcelæn og hårde hvidevarer skal du aflevere i storskraldsrummet nær din bolig (se oversigten her) Du skal benytte din nøglebrik til dette rum.
Se i øvrigt nærmere om affaldssortering i oversigten ”Affaldssortering i afdelingen”.

HUSK! Affaldssystemet er forbeholdt beboerne og det er derfor ikke tilladt at deponere udefrakommende effekter i disse containere/rum.

Glas og flasker
Vinflasker, syltetøjsglas, rødbedeglas mm. skal kommes i de af Ballerup Kommune opstillede glas-containere i området.

Haveaffald
Hvis der til lejligheden er tilhørende have, skal alle former for haveaffald, såsom blade, smågrene, græs eller ukrudt, samles i klare plastsække og sættes udenfor haven. Herefter vil afdelingens personale afhente det. Større haveaffald som fliser, grus, jord el. lign. skal du selv sørge for at få kørt på kommunens genbrugsplads (Energivej 44 i Ballerup).

Batterier
Du kan smide dine brugte batterier ind i affaldsøerne (lille hul i lågen, venstre side af øen), så sørger ejendomsfunktionæren for, at batterierne deponeres på den mest miljøvenlige og korrekte måde.

 Beboerdemokrati

Beboerdemokrati er en særlig ting, som kendetegner for almene boliger.
Gennem beboermødet/afdelingsmøder vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen og der stemmes om eventuelle indkomne forslag. Det er også på dette årlige møde, at beboerne stemmer om budgettet for det kommende år. På den måde er beboerne med til at bestemme aktiviteter, større ændringer eller forbedringer i afdelingen.

 Beboermappe

Her er mange praktiske oplysninger om din bolig samlet. Læs beboermappen her

 Ind- og fraflytning

Ved indflytningen får du udleveret en ”fejl/mangelliste”, som skal udfyldes og returneres til ejendomskontoret senest 14 dage efter overtagelsen. Herefter vil ejendomskontoret kontakte dig og aftale en gennemgang.
Hvis du opsiger din lejlighed og flytter, vil der blive foretaget et fraflytningssyn. Inden synet skal boligen være tømt og rengjort, så det er let at syne lejligheden. Hvordan udfaldet af dette syn bliver, kommer helt an på hvordan du har behandlet lejemålet i din boperiode.

 Parkeringsplads, carport, garage og andet

Ved at kontakte ejendomskontoret og blive noteret på venteliste, kan du leje en parkeringsplads/bås, garage eller carport i afdelingen. 

 Skader

Hvis du ser eller gør skade på din bolig eller andre steder i afdelingen, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til ejendomskontoret, så skaden kan udbedres.
I tilfælde af vand-og el-skader o. lign. kan du finde en akutliste over afdelingens håndværkere her. Vær opmærksom på, at du kun må kontakte håndværkerne omkring akutte skader, der ikke kan vente til næstkommende hverdag, hvor ejendomsmesteren kan træffes. 
Er der skader på dine egne ting, skal du rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab.

 Udlån af værktøj o. lign.

Det er IKKE muligt at låne haveredskaber eller dagligdags værktøj. Dog er det muligt at låne en borhammer (boremaskine) med forskellige størrelser bor. Denne har nemt ved at bore i lejlighedens vægge eller betonlofter. Henvendelse til ejendomskontoret.

 Vaskeri

Du er tilknyttet det vaskeri, som ligger tættest din på bolig.
Du skal bruge den udleverede nøglebrik til at komme ind i vaskeriet, og du skal booke vasketure på den digitale tavle i vaskeriet eller på her.
Ved start af vaskemaskiner påfyldes der automatisk sæbe og skyllemiddel (kan fravælges).
Dit vaskeforbrug vil automatisk blive opkrævet sammen med din husleje. På vaskedisplayet er det muligt at printe en kvittering med dit forbrug, og det er en god ide at printe denne kvittering, når du forlader vaskeriet, så du kan følge med i dit vaskeforbrug på huslejen.