Gode råd og vejledning om opvarmning og udluftning af din bolig

For at undgå kolde radiatorer, når kulden sætter ind, bør man før varmesæsonen afprøve alle sine radiatorer. Start med at skrue alle radiatorer op på 5 og afvent. Gennemgå derefter alle radiatorer og mærk, om de afgiver varme.
Varmen
Fremløbstemperaturen til dine radiatorer styres automatisk af udetemperaturen, vinden mm. Hvis udetemperaturen er under 18 grader i mere end 2 timer, starter cirkulationspumperne og sender varmen frem til dine radiatorer.
Derfor vil temperaturen på rørene og radiatorerne i starten og slutningen af varmesæsonen typisk kun være håndlunkne.

Hvis du fryser, så kontroller temperaturen i rummet i stedet for at tjekke, hvor varm radiatoren er!

Problemer
Hvis du har problemer med, at nogle af dine radiatorer er helt kolde, skal du kontakte ejendomskontoret for at lave en aftale om udbedring af fejlen.

Gode råd om opvarmning
Udnyt alle dine radiatorer og lad derfor alle radiatorer være tændte - det giver den bedste varmekomfort. Indstil gerne alle termostaterne ens på den ønskede temperatur. Hvis du ønsker lavere temperatur i f.eks. soveværelse, skal du huske at holde døre og vinduer lukkede.

Gode råd om udluftning
Det er vigtigt at lufte ud om vinteren, selv om det er koldt udenfor. Om vinteren er der nemlig større risiko for fugtskader, hvis du ikke lufter ud.
Du kan nøjes med at lufte ud 5-10 minutter 2-3 gange om dagen.

Sørg for gennemtræk:
Luk vinduer op i begge ender af boligen, så den friske luft udefra kan cirkulere gennem lejligheden.
Lad ikke døre og vinduer stå på klem i flere timer, da det vil afkøle vægge og andre overflader, og så kræver det langt mere tid og energi at få temperaturen op igen.

Indstilling af temperaturen via radiatorføleren
Trin 1              ca.  13 grader i rummet
Trin 2              ca.  15 grader i rummet
Trin 3              ca.  18 grader i rummet
Trin 4              ca.  21 grader i rummet
Trin 5 →         Helt åben og radiatoren yder så meget varme som muligt.