Eicoline Lux udtræks-emhætte


Betjeningselementer er placeret på udtrækkets øverste del, og de bliver synlige i udtrukket tilstand. Emhættens funktioner styres ved hjælp af Soft touch knapper. På denne version er der 4 Soft touch knapper og lysdiode.


Tasten (L) tænder og slukker for lyset. Tasterne 1-2-3 tænder/slukker for motoren og kan øge eller reducere motorhastigheden.
En skjult kontakt fungerer som hovedafbryder og slukker emhætten uanset hvilken funktion, der måtte være valgt med kontakterne. Hovedafbryderen aktiveres, når du skubber udtræksskærmen i.

Kulfilter
Filteret i emhætten er et kemisk filter, som kun anvendes i forbindelse med recirkulation. Det absorberer lugtudsendende stoffer og bør udskiftes hver 3-4 måned eller oftere. Kulfiltret er integreret i alufilteret (metalfilteret) og er vaskbart (fx i opvaskemaskine).
Filteret udtages ved at presse de to fjederknapper ind og hive filteret nedad.LED-lyset
Emhætten er udstyret med et belysningssystem baseret på lysdiode-teknologi. Lysdioderne sikrer optimal belysning, holdbarhed op til 10 gange længere end almindelige pærer, og de giver mulighed for at spare 90% elektricitet. For køb af LED-pærer anbefales det at henvende sig på ejendomskontoret.
Du kan retningsbestemme lyset ved at skubbe rundt på kraven omkring LED-pæren.Rengøring
Metaldelene bør rengøres jævnligt og mindst én gang om måneden. Brug et mildt rengøringsmiddel og undgå brug af skuremidler.
Denne emhættes strømforsyning opfylder EØF-direktivet vedrørende støjdæmpning.