Installation af tørretumbler, vaske- og opvaskemaskine

Vigtig information vedrørende opsætning af tørretumbler, vaske- og opvaskemaskine

Hvis du har planer om at installere en tørretumbler, vaske- og/eller en opvaskemaskine i dit hjem, hører arbejdet under det, som i råderetslovgivningen kaldes ”installationsretten”.

Inden du installerer maskinen, skal du udfylde blanketten ”Anmeldelse af opsætning af vaske- og opvaskemaskine”, hvori du oplyser placeringen af maskinen og navnet på den autoriserede installatør, som du benytter. Blanketten kan fås på og returneres i fyldt stand til ejendomskontoret

Du vil få tilladelse/afslag på anmeldelsen senest 14 dage efter modtagelsen på ejendomskontoret.

Ændringer på rør- eller el-installationer i forbindelse med installation af maskinen skal udføres af autoriserede håndværkere.

Ejendomskontoret kan hjælpe dig, hvis du ønsker at benytte afdelingens blikkenslager og/eller elektriker til dette arbejde, men du kan også benytte andre håndværkere - dog skal du benytte en autoriseret håndværker!. (Det er en god idé at få et eller to tilbud på arbejdet, så du undgår overraskelser vedrørende prisen).

Der skal ved vandtilgangen til maskinen være monteret en stophane med kontraventil. Kontraventilen forhindrer, at der presses sæbevand ind i bygningens rørsystem, hvilket godt kan ske, hvis der opstår en fejl i maskinen. Vandtilgangen må under ingen omstændigheder sættes direkte på et blandingsbatteri.

På stophanen/kontraventilen skal der være monteret et Aqua-stop (Water-blocker), som blokerer/lukker for vandet, hvis en slange, pakning el.lign. bliver utæt.

Afløbsslangen skal være fastmonteret på afløbet over vandlåsen under vasken og må under ingen omstændigheder være monteret direkte på en faldstamme, da det kan medføre, at der ”kravler” kolibakterier fra faldstammen direkte over i maskinen.

Hvis maskinen opsættes på et gulv uden afløb, skal maskinen placeres på en drypbakke.

Maskinen må kun benyttes i tidsrummet kl. 08.00-20.00.

Anmeldelse af tørretumbler, vaske- og opvaskemaskine