Aktiviteter

 

Alle aktiviteter er pt sat i bero grundet Corona. 

 

Banko hver anden mandag, kom og vær med, vi hygger os, se opslag i opgangene.

 

Faste arrangementer, se opslag i opgangene:

Fastelavn

Loppemarked

Julefest, dato oplyses i efteråret.