Din afdelingsbestyrelse

Formand René Hansen
Jette Bork, sekretær
Thomas Larsen
Anne Mette Johansen
Anette Milbo

Line Fielsøe, 1. suppleant
Ulla Raunsbæk, 2. suppleant

 

Bestyrelsen træffes tirsdage ulige uger kl. 19-20 på beboerkontoret Lundebjerggårdsvej 262

Telefon 71 91 95 93

 

Mail beboerkontor262@gmail.com

 

 

  

Afdelingsbestyrelsens arbejde

Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet. Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre. 

Beboerne i en boligafdeling vælger selv afdelingsbestyrelsen. Valget til bestyrelsen bliver foretaget på et ordinært beboermøde i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer. Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).

I afdeling Lundebjerg er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden vælges på afdelingsmødet.